Föreskrifter om vaccination av barn

Ordination

Kompletterande vaccinationer

Tidpunkter för vaccination

  • Om det är tidsbrist, till exempel inför en utlandsresa, så kan man påbörja vaccination redan vid två månaders ålder. I så fall ges tre primära vaccinationer mot difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib-hepatit B med 1-2 månaders mellanrum.

    Obs! Barn som vaccineras enligt ett sådant accelererat schema med tre doser i åldern 2-6 månader bör sedan fortsätta vaccineras enligt det vanliga schemat, det vill säga med en påfyllnadsdos vid 12 månader och nästa dos vid 5 års ålder.

    Inom ramen för vaccinationsprogrammet kan den första dosen ges från 2,5 månaders ålder för att ge barnen ett tidigt skydd mot kikhosta. I det fallet behövs ingen extra dos utan man fortsätter sedan enligt schemat med en andra dos vid 5 månaders ålder, osv.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:26

    Direktlänk till frågan