Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Frågor och svar gällande de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är främst avsedda för personal inom barnhälsovården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Föreskrifter om vaccination av barn

Ordination

Kompletterande vaccinationer

  • Var hittar jag stöd och mer information om kompletterande vaccinationer?

    För mer information om kompletterande vaccinationer och vaccinationsplanering för barn som inte följt det svenska nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn, se Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer.

Tidpunkter för vaccination

Gå till toppen av sidan