Föreskrifter om vaccination av barn

Ordination

  • Vilka föreskrifter reglerar sjuksköterskors rätt att ordinera läkemedel för vaccination?

    Sjuksköterskors rätt att ordinera läkemedel för vaccination regleras genom Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.

    Socialstyrelsen svarar på frågor om ordinationsrätt. Nedan anges endast ett fåtal generella frågor och svar om ordination av vacciner till barn.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:22

Kompletterande vaccinationer

Tidpunkter för vaccination