Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Frågor och svar gällande de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är främst avsedda för personal inom barnhälsovården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Föreskrifter om vaccination av barn

Ordination

  • Får skolsköterskor ordinera kompletterande vaccinationer om de har den reella kompetensen?

    Ja, sjuksköterskor med behörighet enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) får självständigt ordinera även kompletterande vaccinationer.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:22

Kompletterande vaccinationer

Tidpunkter för vaccination

Gå till toppen av sidan