Information till riskgrupper om covid-19

Covid-19 är en helt ny sjukdom. Därför saknas heltäckande kunskap om vilka grupper som har störst risk att bli svårt sjuka.

Informationen på denna sida uppdateras i takt med att ny kunskap om sjukdomen tillkommer.

Underliggande innehåll:

Riskgrupp för allvarlig sjukdom

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

En ny stor brittisk studie om covid-19 , visar att hög ålder är den största riskfaktorn för att dö av sjukdomen. Dessutom har män ungefär dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka och dö.

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder:

 • Den som är 60–70 år har dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år.
 • Den som är 70–80 år har fem gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år.
 • Risken är störst för den som över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk tolv gånger högre än för en person som är 50–60 år.

70 år och äldre

Här nedan har vi listat vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större riskökning.

 • Organtransplantation.
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare.
 • Neurologiska sjukdomar (t.ex. MS, Parkinson, Myastenia gravis).
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma).
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad).
 • Aktuell cancerbehandling.
 • Kronisk lungsjukdom (inklusive astma, men mycket marginellt om den är välbehandlad).
 • Stroke/demens.
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling.
 • Leversjukdom.
 • Nedsatt njurfunktion.
 • Hjärt- och kärlsjukdom.

Enbart högt blodtryck ser inte ut att öka risken alls enligt den brittiska studien som nämns ovan, och finns därför inte längre med på listan.

Yngre än 70 år

Personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om hen har:

 • någon eller några av de sjukdomar som nämns ovan
 • någon sjukdom som innebär en ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.

Rådgör med din läkare

Du som har någon av ovanstående sjukdomar bör rådgöra med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport: Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19

De här grupperna räknas inte som riskgrupper

Barn

Barn har en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka, även de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna och äldre personer.

Personer som röker

Personer som röker är inte en riskgrupp men vi vet sedan tidigare att tobaksrökning ökar risken för allvarliga symtom vid luftvägsinfektioner. Läs mer under frågor och svar

Så håller du dig frisk

Om du tillhör en riskgrupp bör du rådgöra med din läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Vi rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att begränsa dina nära kontakter med andra människor så mycket du kan. Det innebär att du bör tänka på följande:

 • Försök hålla dig hemma. Självklart finns inget hinder för att ta en promenad och vistas utomhus, men tänk på att hålla ett avstånd till andra.
 • Undvik folksamlingar i t.ex. kollektivtrafiken, affärer eller offentliga lokaler.
 • Håll avstånd till andra människor både inomhus och utomhus.
 • Be om hjälp för att handla mat, hämta ut mediciner och för andra ärenden som kan innebära nära kontakt med andra människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Läs mer om hur du skyddar dig själv och andra

Känner du oro?

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor. Läs gärna mer om hur du kan hantera oro.

Frågor om covid-19 eller coronavirus?

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Gå till toppen av sidan