Vad är rotavirusinfektion?

Rotavirusinfektion är den vanligaste orsaken till allvarlig mag- tarminfektion hos små barn. Viruset är mycket smittsamt. De flesta smittas tidigt i livet och så gott som alla har haft en rotavirusinfektion före fem års ålder.

Vad händer när små barn blir sjuka av en rotavirusinfektion?

När ett barn smittats av rotavirus brukar kräkningar, feber och vattentunna, täta diarréer starta efter ett till tre dygn. Oftast varar symtomen omkring 5-8 dagar, men ibland längre. Några barn blir mycket sjuka med intensiva kräkningar och diarréer som kan göra barnet uttorkat, med saltrubbningar, kramper och hjärninflammation som följd. En svår rotavirusinfektion kan kräva sjukhusvård. Bestående skador är sällsynta. Dödsfall är mycket ovanliga i Sverige.

Får man ett skydd mot sjukdomen efter infektion?

Man kan smittas och insjukna flera gånger men blir sjukast första gången.

Hur och när ges vaccination mot rotavirus?

Vaccination mot rotavirus ges som droppar i munnen på spädbarn. Vaccinet ges i två eller tre doser med början när barnet är 6 veckor.

Vem kan ha nytta av vaccination mot rotavirus?

Små barn och deras familjer har störst nytta av vaccination. Infektionen är ansträngande för de drabbade barnen och deras familjer men de allra flesta barn tillfrisknar utan sjukhusvård. Barn under två år löper störst risk att drabbas av svår infektion med komplikationer. När spädbarn vaccineras kan även andra få ett indirekt skydd, t.ex. äldre människor i barnets närhet, eller om många vaccineras så att smittspridningen i samhället minskar.

Kan rotavirus förebyggas på andra sätt än vaccination?

Man kan minska smittspridning genom att vara noggrann med att tvätta händerna, framför allt efter blöjbyten, toalettbesök och innan man äter. Rotavirus är dock mycket smittsamt och svårt att undvika enbart genom god handhygien. Vaccination är det mest effektiva sättet att förebygga rotavirusinfektion.

Vilka biverkningar kan inträffa efter vaccination mot rotavirus?

Det är ganska vanligt är att barnet får diarré, magont, gaser och utslag. En mycket sällsynt biverkan är tarminvagination (när sista biten av tunntarmen trycks in i tjocktarmen och det blir stopp i tarmen). Barnet brukar få ont i magen i intervaller och kan kräkas, men det kommer ingen avföring eller gaser. Vid dessa symtom ska man direkt uppsöka akutmottagning. Stoppet löses vanligtvis genom en sorts lavemang som ges på sjukhus.

Vilka landsting erbjuder redan vaccination mot rotavirusinfektion till alla spädbarn?

Stockholms läns landsting, Region Jönköpings län, Region Västra Götaland, Region Örebro län, Region Västmanland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Landstinget Värmland, Region Uppsala och Landstinget Sörmland erbjuder kostnadsfri vaccination.

Vilka länder erbjuder vaccination mot rotavirusinfektion?

Här kan du se ECDC:s sammanställning

Läs mer

Rotavirusinfektion

Rotavirusinfektion hos 1177

1177 Vaccination mot mag- tarminfektion orsakad av rotavirus

1177 vaccination av barn