Hur långt efter vaccination kan biverkningar uppstå?

Uppkomsten av biverkningar kan variera. Biverkningar i form av lös avföring och magont är övergående, och kan uppstå efter ett par dagar efter vaccinationen. Några studier har visat en liten riskökning för tarminvagination inom en vecka efter vaccination mot rotavirus.