Kan man fortsätta en vaccinserie mot rotavirus med ett annat märke än det vaccin som användes i början?

Nej. Antal doser och när vaccinet ska ges är olika för olika märken. Därför ska samma märke användas under hela vaccinationsserien.