Kan rotavirusvaccinet ges till barn som är anhöriga till personer med immunbrist?

Ja, barn som bor med personer, t ex syskon, som har ett nedsatt immunförsvar kan vaccineras. God hygien är viktigt, t.ex. i samband med blöjbyte.