Kan rotavirusvaccinet ges till för tidigt födda barn?

Ja. Rotavirusvaccinet kan ges till för tidigt födda barn som är födda efter graviditetsvecka 25 respektive 27 beroende på vaccinet.