Vad ska man göra om man spiller eller barnet kräks efter rotavirusvaccinationen?

En ny dos ges direkt vid samma tillfälle om man spiller eller om barnet kräks efter vaccinationen. Skulle även delar av den nya dosen spillas ges ingen ytterligare dos.