Varför får vaccination inte påbörjas efter 12 veckors ålder?

Rotavirussjukdomen är svårast för barn som är 6–24 månader gamla. Därför ska vaccinet ges tidigt. Efter 12 veckor ökar risken för tarminvagination, och därför ska vaccination inte påbörjas när barnet är äldre än 12 veckor.