Frågor och svar om tillverkning och försäljning av hand- och ytdesinfektionsmedel

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om tillverkning och försäljning av handsprit och andra desinfektionsmedel. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Handel med desinfektionsmedel

  • Desinfektionsmedel ska vara denaturerade med bland annat isopropanol, men det ämnet går inte att få tag på?

    Folkhälsomyndigheten har beslutat att ändra reglerna om alkoholhaltiga preparat så att det blir tillåtet att ersätta 100 g isopropanol med 20 g metyletylketon alternativt 3 g tertiärbutanol i desinfektionsmedel som har en etanolhalt på 75 viktprocent eller lägre. Något av dessa tre alternativ ska dessutom kombineras med 0,1 viktprocent tertiärbutanol, 1,5 viktprocent metylisobutylketon, 1 viktprocent normalbutanol, eller ett ämne enligt förteckning i 6 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat.

    Uppdaterad: 2020-03-26 17:00

Handel med teknisk sprit

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Gå till toppen av sidan