Handel med desinfektionsmedel

Handel med teknisk sprit

  • Vad är teknisk sprit?

    Teknisk sprit används huvudsakligen inom yrkesmässig verksamhet och klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan. Det kan t.ex. vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller alkohol som används för vetenskapliga och medicinska ändamål. Teknisk sprit regleras i:

    Uppdaterad: 2020-06-22 10:07