Handel med desinfektionsmedel

  • Är det tillåtet att sälja desinfektionsmedel som är tillverkade utifrån WHO:s rekommendationer?

    Ja, men det förutsätter att etanolen är denaturerad enligt kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat och ändringsföreskrifterna. Alkohollagstiftningen reglerar endast desinfektionsmedel som innehåller mer än 2,25 volymprocent etanol.

    Uppdaterad: 2020-05-28 10:49

Handel med teknisk sprit