Handel med desinfektionsmedel

  • Regleras handsprit av alkohollagen?

    Ja, handsprit och andra desinfektionsmedel som innehåller över 2,25 volymprocent alkohol klassas som alkoholhaltiga preparat och regleras av:

    Med alkohol avses etylalkohol.

    Uppdaterad: 2020-06-22 10:05

Handel med teknisk sprit