Handel med desinfektionsmedel

Handel med teknisk sprit

 • Vi har sprit i lager. Får vi sälja eller skänka bort spriten till vem som helst som vill tillverka desinfektionsmedel?

  Nej. Teknisk sprit som ska användas för att tillverka desinfektionsmedel får enbart säljas till:

  • den som godkänts av Skatteverket som upplagshavare,
  • den som godkänts av Skatteverket som skattebefriad förbrukare för sådana varor, och
  • sjukhus för medicinskt ändamål.

  Med teknisk sprit menas att den är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål. Du måste alltid kontrollera att mottagaren får köpa och att spriten kommer att användas för att tillverka desinfektionsmedel. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att bortskänkning omfattas av begreppet försäljning.

  Uppdaterad: 2020-05-28 10:49