Handel med desinfektionsmedel

Handel med teknisk sprit

  • Får vi sälja eller skänka bort sprit till sjukhus?

    Ja, ni får sälja teknisk sprit till sjukhus för medicinska ändamål, men då måste spriten vara denaturerad enligt 19 § i föreskrifterna om teknisk sprit och ni måste vara godkända som upplagshavare av Skatteverket. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att bortskänkning omfattas av begreppet försäljning.

    Om spriten ska användas för att tillverka desinfektionsmedel för användning i vården behöver den inte vara denaturerad vid försäljningen.

    Uppdaterad: 2020-05-28 10:49