Handel med desinfektionsmedel

Handel med teknisk sprit

 • Teknisk sprit används huvudsakligen inom yrkesmässig verksamhet och klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan. Det kan t.ex. vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller alkohol som används för vetenskapliga och medicinska ändamål. Teknisk sprit regleras i:

  Uppdaterad: 2022-02-14 11:16

  Direktlänk till frågan
 • Du behöver vara godkänd som upplagshavare för att få sälja, införa, importera, föra ut och exportera teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad och som t.ex. ska användas som insatsråvara i tillverkning av desinfektionsmedel. Det är Skatteverket som utfärdar detta godkännande.

  Om du säljer teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad måste du anlita ett oberoende kontrollbolag. Det gäller även om du vid ett och samma tillfälle inför eller importerar mer än 1 000 liter i lösvikt. Kravet gäller likaså dig som säljer odenaturerad sprit i enlighet med Föreskrifter (HSLF-FS 2020:8) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit.

  Uppdaterad: 2022-02-14 11:16

  Direktlänk till frågan
 • För att få köpa teknisk sprit krävs att du är godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare av Skatteverket. Även sjukhus får köpa för medicinskt ändamål vilket innefattar tillverkning av desinfektionsmedel för användning i vården.

  Uppdaterad: 2022-02-14 11:16

  Direktlänk till frågan
 • Nej. Teknisk sprit som ska användas för att tillverka desinfektionsmedel får enbart säljas till:

  • den som godkänts av Skatteverket som upplagshavare,
  • den som godkänts av Skatteverket som skattebefriad förbrukare för sådana varor, och
  • sjukhus för medicinskt ändamål.

  Med teknisk sprit menas att den är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål. Du måste alltid kontrollera att mottagaren får köpa och att spriten kommer att användas för att tillverka desinfektionsmedel. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att bortskänkning omfattas av begreppet försäljning.

  Uppdaterad: 2022-02-14 11:16

  Direktlänk till frågan
 • Ja, vi har beslutat att ändra Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit så att det är tillåtet att sälja odenaturerad sprit om det inte är möjligt att denaturera och spriten är avsedd att säljas för användning i tillverkning av desinfektionsmedel. Bestämmelsen i alkohollagen (2010:1622) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit om vilka som har rätt att köpa teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad gäller dock fortfarande.

  Uppdaterad: 2022-02-14 11:17

  Direktlänk till frågan
 • Ja, ni får sälja teknisk sprit till sjukhus för medicinska ändamål, men då måste spriten vara denaturerad enligt 19 § i föreskrifterna om teknisk sprit och ni måste vara godkända som upplagshavare av Skatteverket. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att bortskänkning omfattas av begreppet försäljning.

  Om spriten ska användas för att tillverka desinfektionsmedel för användning i vården behöver den inte vara denaturerad vid försäljningen.

  Uppdaterad: 2022-02-14 11:17

  Direktlänk till frågan
 • För att få tillverka sprit krävs att du är godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare för sådana varor. Det är Skatteverket som beslutar om sådana godkännanden. Det är förbjudet att tillverka sprit för eget behov. En destillationsapparat är en apparat som uppenbarligen är ägnad för att tillverka sprit. Alkohollagen förbjuder innehav, tillverkning av och överlåtelse av destillationsapparat om du inte har rätt att tillverka sprit.

  Uppdaterad: 2022-02-14 11:17

  Direktlänk till frågan