Handel med desinfektionsmedel

Handel med teknisk sprit

  • Vem får köpa sprit för att tillverka desinfektionsmedel?

    För att få köpa teknisk sprit krävs att du är godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare av Skatteverket. Även sjukhus får köpa för medicinskt ändamål vilket innefattar tillverkning av desinfektionsmedel för användning i vården.

    Uppdaterad: 2020-05-28 10:49