Handel med desinfektionsmedel

Handel med teknisk sprit

  • Får jag köpa en destillationsapparat för att tillverka sprit till desinfektionsmedel?

    För att få tillverka sprit krävs att du är godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare för sådana varor. Det är Skatteverket som beslutar om sådana godkännanden. Det är förbjudet att tillverka sprit för eget behov. En destillationsapparat är en apparat som uppenbarligen är ägnad för att tillverka sprit. Alkohollagen förbjuder innehav, tillverkning av och överlåtelse av destillationsapparat om du inte har rätt att tillverka sprit.

    Uppdaterad: 2020-05-28 10:49