Handel med desinfektionsmedel

 • Hur ska hand- och ytdesinfektionsmedel denatureras?

  Etanolen i desinfektionsmedel som har en etanolhalt på 75 viktprocent eller lägre ska denatureras med 100 g isopropanol eller 20 g metyletylketon eller 3 g tertiärbutanol per kilo ren etanol. Preparaten ska också vara denaturerade med minst ett av följande:

  1. 0,1 viktprocent tertiärbutanol,
  2. 1,5 viktprocent metylisobutylketon
  3. 1 viktprocent normalbutanol, eller
  4. ett ämne enligt förteckning i 6 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat.

  Är etanolhalten högre än 75 viktprocent etanol ska de vara denaturerade enligt 6 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat.

  Uppdaterad: 2020-05-28 10:49

Handel med teknisk sprit