Handel med desinfektionsmedel

  • Kan jag använda fullständigt denaturerad alkohol för att tillverka desinfektionsmedel?

    Ja, teknisk sprit som är fullständigt denaturerad enligt något av förfarandena i kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 får användas som den är och vid framställning av desinfektionsmedel utan krav på dispens. Detta gäller oavsett om spriten är tillverkad i Sverige eller är införd från ett annat land.

    Uppdaterad: 2020-05-28 10:49

Handel med teknisk sprit