Handel med desinfektionsmedel

 • Vad behöver jag tänka på om jag ska sälja desinfektionsmedel?

  Du som säljer alkoholhaltiga preparat som t.ex. ett desinfektionsmedel behöver känna till att

  • Du får inte sälja preparatet om det finns särskild anledning att anta det ska användas i berusningssyfte.
  • Preparatet får inte genom smak- eller färgsättning, genom sin förpackning eller på annat liknande sätt utformas så att det finns risk för förväxling med alkoholdryck eller på annat sätt uppmuntra till intag,
  • Preparatet ska vara denaturerat på rätt sätt. Denaturering innebär att det tillsätts ämnen som har en avskräckande effekt för att motverka förtäring.
  • Du behöver anmäla till oss om du säljer i första led, inför eller importerar, men du behöver inte invänta svar för att få påbörja handeln. Anmälningsblanketten hittar du här: Blanketter för anmälan och redovisning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

  Försäljning i första led avser försäljning av preparat som tillverkats, införts eller importerats och som säljs vidare på den svenska marknaden, till en underleverantör eller konsument.

  Uppdaterad: 2020-05-28 10:49

Handel med teknisk sprit