Handel med desinfektionsmedel

Handel med teknisk sprit

  • Vi har ren sprit i lager. Får vi sälja den odenaturerad till en tillverkare av desinfektionsmedel?

    Ja, vi har beslutat att ändra Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit så att det är tillåtet att sälja odenaturerad sprit om det inte är möjligt att denaturera och spriten är avsedd att säljas för användning i tillverkning av desinfektionsmedel. Bestämmelsen i alkohollagen (2010:1622) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit om vilka som har rätt att köpa teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad gäller dock fortfarande.

    Uppdaterad: 2020-05-28 10:49