Handel med desinfektionsmedel

  • Behöver Folkhälsomyndigheten godkänna innan jag börjar sälja desinfektionsmedel?

    Nej, det krävs inget godkännande eller tillstånd från oss för att få sälja. Desinfektionsmedel klassas som ett alkoholhaltigt preparat och för handel med dessa gäller i stort sett samma villkor som för handel i allmänhet. Däremot finns vissa begränsningar och allmänna krav (som regleras i 6 kap. alkohollagen och i föreskrifterna). För att få köpa teknisk sprit för att tillverka desinfektionsmedel behöver du dock vara godkänd av Skatteverket som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare. Även sjukhus får köpa sprit för medicinskt ändamål vilket innefattar tillverkning av desinfektionsmedel för användning i vården.

    Uppdaterad: 2020-05-28 10:49

Handel med teknisk sprit