Handel med desinfektionsmedel

Handel med teknisk sprit

  • Vilka får sälja teknisk sprit till tillverkare av desinfektionsmedel?

    Du behöver vara godkänd som upplagshavare för att få sälja, införa, importera, föra ut och exportera teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad och som t.ex. ska användas som insatsråvara i tillverkning av desinfektionsmedel. Det är Skatteverket som utfärdar detta godkännande.

    Om du säljer teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad måste du anlita ett oberoende kontrollbolag. Det gäller även om du vid ett och samma tillfälle inför eller importerar mer än 1 000 liter i lösvikt. Kravet gäller likaså dig som säljer odenaturerad sprit i enlighet med Föreskrifter (HSLF-FS 2020:8) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit.

    Uppdaterad: 2020-05-28 10:49