Handel med desinfektionsmedel

 • Går det att denaturera desinfektionsmedel på annat sätt än de föreskriva metoderna?

  Kraven om denaturering i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat gäller alla som handlar med etanolinnehållande desinfektionsmedel. Om du av någon anledning inte kan följa bestämmelserna finns möjlighet att ansöka om dispens. Det är viktigt att ansökan innehåller tillräckligt med underlag för att kunna handläggas så snabbt som möjligt. En ansökan om dispens ska generellt innehålla följande upplysningar:

  • Kontaktuppgifter (företagets namn, organisationsnummer, kontaktperson)
  • Underskrift av firmatecknare
  • Beskrivning av varan som ansökan gäller, typ av vara, alkoholhalt, användningsområde och avsedd kundgrupp
  • Tillämpliga bestämmelser
  • Skäl till varför det inte är möjligt att följa bestämmelserna
  • Vidtagna och planerade åtgärder för att verksamheten ska kunna bedrivas i enlighet med bestämmelserna
  • Andra myndighetsbeslut som kan vara relevanta för ärendet

  Uppdaterad: 2020-05-28 10:49

Handel med teknisk sprit