Handel med desinfektionsmedel

  • Vilka bestämmelser anger hur hand- och ytdesinfektionsmedel ska denatureras?

    Bestämmelser finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat och föreskrifter (HSLF-FS 2020:7) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat.

    Uppdaterad: 2020-05-28 10:49

Handel med teknisk sprit