Frågor och svar om tillverkning och försäljning av hand- och ytdesinfektionsmedel

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om tillverkning och försäljning av handsprit och andra desinfektionsmedel. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Handel med desinfektionsmedel

 • Vad behöver jag tänka på om jag ska sälja desinfektionsmedel?

  Du som säljer alkoholhaltiga preparat som t.ex. ett desinfektionsmedel behöver känna till att

  • Du får inte sälja preparatet om det finns särskild anledning att anta det ska användas i berusningssyfte.
  • Preparatet får inte genom smak- eller färgsättning, genom sin förpackning eller på annat liknande sätt utformas så att det finns risk för förväxling med alkoholdryck eller på annat sätt uppmuntra till intag,
  • Preparatet ska vara denaturerat på rätt sätt. Denaturering innebär att det tillsätts ämnen som har en avskräckande effekt för att motverka förtäring.
  • Du behöver anmäla till oss om du säljer i första led, inför eller importerar, men du behöver inte invänta svar för att få påbörja handeln. Anmälningsblanketten hittar du här: Blanketter för anmälan och redovisning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

  Försäljning i första led avser försäljning av preparat som tillverkats, införts eller importerats och som säljs vidare på den svenska marknaden, till en underleverantör eller konsument.

  Uppdaterad: 2020-04-21 16:04

Handel med teknisk sprit

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Gå till toppen av sidan