Får man erbjuda den andra dosen MPR-vaccin i förskoleklass i stället för i årskurs 1-2?

Enligt smittskyddslagen är det fortfarande landstingen som ansvarar för att erbjuda vaccinationer till elever i förskoleklass. Om kommunen har kommit överens med landstinget om detta kan elevhälsan ändå erbjuda vaccination mot MPR i förskoleklassen. Eftersom MPR-vaccination i förskoleklass faller utanför de ramar som anges i föreskriften om vaccination av barn krävs dock läkarordination för dessa vaccinationer.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF 2016:51)