Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024

Lyssna

Vaccinationsinsatsen för rekommenderade grupper sker under våren 2024 med tyngdpunkt på april månad.

Rekommendationerna för våren 2024 gäller från och med 1 mars.

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser

  • Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos under våren 2024.
  • Personer som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande rekommenderas en dos under våren 2024.

Personer som endast har hemtjänstinsatser i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor, ingår inte i målgruppen för rekommendation.

En person som vaccinerade sig i höstas och dessutom har haft bekräftad covid-19 efter 1 oktober har ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. En ny vaccindos under våren behövs inte, utan nästa dos kan tas till hösten.

Rekommendationerna gäller från det år en person fyller 80 respektive 65 år.

Särskilt schema för personer med ett nedsatt immunförsvar

Folkhälsomyndigheten har ingen generell rekommendation om vaccination mot covid-19 för personer med immunbrist. Patientgruppen är bred och behandlande läkare avgör behovet av vaccination för dessa grupper.

De flesta personer med någon form av immunnedsättning på grund av sjukdom eller behandling ingår i rekommendationen om årlig vaccination mot covid-19 inför höst/vintersäsongen. En del personer med allvarlig immunbrist behöver tätare vaccindoser och det kan i vissa fall vara lämpligt att personer med allvarlig immunbrist följer de rekommendationer som gäller personer äldre än 80 år. Vaccination behöver i många fall göras vid tidpunkter som passar övrig behandling.

I enstaka fall kan behandlande läkare anse att det finns indikation för vaccination även av anhöriga till personer med allvarlig immunbrist.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Vaccination mot covid-19 för personer som inte omfattas av vårrekommendationen

Personer mellan 65-79 år utan dagliga omsorgsinsatser och övriga medicinska riskgrupper rekommenderas att vaccinera sig en gång om året, inför höst- och vintersäsongen. De behöver därmed inte vaccineras mot covid-19 under våren 2024. Vaccin är ett läkemedel och kan ordineras av läkare även till personer som inte omfattas av en rekommendation. Hanteringen av vaccination utanför rekommendation kan se olika ut i olika regioner och bygger på att grupper som rekommenderas vaccin prioriteras.

Riskgrupper

Personer som inte omfattas av rekommendationerna ovan men har tillstånd som medför ökad risk för allvarlig covid-19, till exempel graviditet eller underliggande sjukdom, kommer att omfattas av rekommendation om en vaccindos inför höst/vintersäsongen 2024-2025.

Information till riskgrupper om covid-19

Informationsblad Vaccinationsrekommendationer till dig som har hemtjänst

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (PDF, 149 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst (Lättläst svenska) (PDF, 86 kB)

Information if you receive daily home care services (PDF, 101 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (arabiska) (PDF, 205 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (farsi) (PDF, 203 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (finska) (PDF, 100 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (kurmanji) (PDF, 163 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (meänkieli) (PDF, 102 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (nordsamiska) (PDF, 147 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (polska) (PDF, 144 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (romani arli) (PDF, 141 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (romani-kelderash) (PDF, 106 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (ryska) (PDF, 142 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (serbiska) (PDF, 152 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (somaliska) (PDF, 108 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (tigrinja) (PDF, 115 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (turkiska) (PDF, 144 kB)

Vaccinrekommendationer till dig som har daglig hjälp av hemtjänst 2024 (ukrainska) (PDF, 144 kB)

Publikationer