Hur smittar rotavirus?

Rotavirus sprids mellan människor och det är lätt att bli smittad. Viruset utsöndras i det smittade barnets avföring innan, under och efter sjukdomsperioden. Ett vanligt sätt att bli smittad är att barnet tagit i en leksak eller i något annat där viruset finns, och sedan stoppat handen i munnen.