Influensaläget och influensasjukdom

Generellt om influensavaccin

Säkerhet och biverkningar

Grupper som rekommenderas vaccination

Upphandling och avtal mm

  • Kan regioner köpa vaccin från privata kliniker?

    Läkemedelstransporter och försäljning är hårt reglerade genom lagar och föreskrifter för att säkerställa att kvalitén på läkemedel/vacciner inte ändras under transporten. För kylvaror som vacciner är det extremt viktigt att transporten sker under en obruten kylkedja (temperaturkontrollerad logistik).

    När väl influensadoser gått från distributören till en vaccinationsmottagning kan doserna inte flyttas direkt till en annan mottagning. Omfördelning av vaccindoser måste enligt Läkemedelsverkets föreskrifter ske av den som har tillstånd att bedriva handel med läkemedel (partihandelstillstånd).

    Privata aktörer kan vaccinera riskgrupperna om de är kvalificerade för detta och har möjlighet att ordna det praktiskt.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:53

Brist på influensavaccin