Frågor och svar om influensavaccination

Frågor och svar kring influensavaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men även för exempelvis media och andra intresserade personer.

Influensaläget och influensasjukdom

Brist på influensavaccin säsongen 2018–2019

  • Kan landsting ta in doser från annat land?

    För doser som finns kvar hos en producent eller partihandlare i annat land gäller att producenten sköter en omfördelning till kund i Sverige (exempelvis ett eller flera landsting) genom sedvanliga procedurer för försäljning av vacciner. Om produkten inte har svensk märkning behöver dispens sökas hos Läkemedelsverket. För produkter som inte är godkända i Sverige gäller också för mottagande landsting att se till att det finns licens för försäljning av det hos Läkemedelsverket.

    Läkemedelsverkets webbplats om partihandel.

Generellt om influensavaccin

Säkerhet och biverkningar

Grupper som rekommenderas vaccination