Influensaläget och influensasjukdom

Generellt om influensavaccin

Säkerhet och biverkningar

Grupper som rekommenderas vaccination

Upphandling och avtal mm

  • Kan regioner ta in doser från annat land?

    För doser som finns kvar hos en producent eller partihandlare i annat land gäller att producenten sköter en omfördelning till kund i Sverige (exempelvis ett eller flera regioner) genom sedvanliga procedurer för försäljning av vacciner. Om produkten inte har svensk märkning behöver dispens sökas hos Läkemedelsverket. För produkter som inte är godkända i Sverige gäller också för mottagande region att se till att det finns licens för försäljning av det hos Läkemedelsverket.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:53

Brist på influensavaccin