Frågor och svar om influensavaccination

Frågor och svar kring influensavaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men även för exempelvis media och andra intresserade personer.

Influensaläget och influensasjukdom

Generellt om influensavaccin

Säkerhet och biverkningar

Grupper som rekommenderas vaccination

  • Ska vårdpersonal vaccineras?

    Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personal som vårdar patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar erbjuds vaccination. Läs mer i Folkhälsomyndighetens Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.

Upphandling och avtal mm

Brist på influensavaccin säsongen 2018–2019

Gå till toppen av sidan