Influensaläget och influensasjukdom

Generellt om influensavaccin

Säkerhet och biverkningar

Grupper som rekommenderas vaccination

  • Det är viktigt att skydda vård- och omsorgspersonal genom vaccination eftersom det minskar smittrisken för alla personer som personalen tar hand om. Vaccination rekommenderas för all personal inom vård- och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa (det vill säga, personer i riskgrupp).

    Vaccination är särskilt viktigt för personal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Vaccination bidrar också till en lägre sjukfrånvaro bland personalen.

    Uppdaterad: 2020-09-02 09:00

    Direktlänk till frågan

Upphandling och avtal mm

Brist på influensavaccin