Influensaläget och influensasjukdom

Generellt om influensavaccin

Säkerhet och biverkningar

Grupper som rekommenderas vaccination

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa till följande grupper:

  • personer 65 år eller äldre
  • gravida efter graviditetsvecka 16
  • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
   - kronisk hjärtsjukdom
   - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
   - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
   - kronisk lever- eller njursvikt
   - diabetes mellitus
   - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

  För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar smittas av influensa bör hushållskontakter och personal som vårdar dessa patienter också erbjudas vaccination.

  Läs mer i Folkhälsomyndighetens Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.

  Uppdaterad: 2020-09-02 09:00

  Direktlänk till frågan

Upphandling och avtal mm

Brist på influensavaccin