Frågor och svar om influensavaccination

Frågor och svar kring influensavaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men även för exempelvis media och andra intresserade personer. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Influensaläget och influensasjukdom

Generellt om influensavaccin

Säkerhet och biverkningar

  • Vad innehåller vaccinerna?

    Vaccinerna mot säsongsinfluensa innehåller fyra olika sorters influensavirus. Information om det aktuella innehållet finns på sidan om vaccination mot influensa. Förutom influensavirus kan influensavacciner innehålla mycket små restmängder av substanser som används i tillverkningen, exempelvis äggproteiner (eftersom influensavacciner oftast tillverkas i hönsägg). Allt innehåll i ett vaccin som har en klinisk relevans redovisas i produktresuméerna som kan hittas på Läkemedelsverkets webbplats. Läkemedelsverkets publikation Information från Läkemedelsverket (2014), sidorna 20-26, innehåller också detaljerad information om de olika influensavaccinerna.

    Läkemedelsverket: Vad innehåller vacciner?

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:50

Grupper som rekommenderas vaccination

Upphandling och avtal mm

Brist på influensavaccin säsongen 2018–2019

Gå till toppen av sidan