Frågor och svar om influensavaccination

Frågor och svar kring influensavaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men även för exempelvis media och andra intresserade personer. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Influensaläget och influensasjukdom

Generellt om influensavaccin

  • Varför försenades vaccinationerna hösten 2019?

    Vaccinationerna startade den tredje veckan i november 2019, två veckor senare än vanligt. Anledningen var förseningar i vaccinproduktionen som i sin tur orsakades av WHO:s försenade beslut om vilka vaccinstammar som skulle ingå i vaccinerna. WHO träffades februari 2019, men beslutet om A(H3N2)-stammen som skulle ingå i vaccinet försenades en månad och togs i mars 2019.

    Uppdaterad: 2019-12-16 16:31

Säkerhet och biverkningar

Grupper som rekommenderas vaccination

Upphandling och avtal mm

Brist på influensavaccin säsongen 2018–2019

Gå till toppen av sidan