Ny lag om tobak och liknande produkter

Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Lagtext

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Förarbeten

Regeringens proposition 2017/18:156

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU3

Vägledning till nya lagen

I samband med införandet av den nya lagen har Folkhälsomyndigheten tagit fram följande vägledningsmaterial till kommuner och länsstyrelser:

Frågor och svar om lagen om tobak och liknande produkter
Sidan uppdateras kontinuerligt

Blankettmallar för ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror för detalj- och partihandlare

Informationsblad om tillståndsplikten för detalj- och partihandlare

Vägledning till kommunerna gällande utredning och bedömning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

Vägledning gällande tillståndsbeslut för tobaksvaror som kommunen ska skicka in till Folkhälsomyndigheten

Informationsblad om de nya rökfria utomhusmiljöerna som riktar sig till de som är ansvariga för att rökförbudet upprätthålls.

Information och vägledning om de nya rökfria utomhusmiljöerna

En vägledning till kommunerna och handlarna gällande egenkontrollprogram
Vägledningen syftar till att underlätta utformandet av ett egenkontrollprogram och bedömningen av ett egenkontrollprogram.

En vägledning till kommunerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning
Vägledningen vänder sig till kommunala handläggare som bedriver tillsyn över den unika identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen gentemot detaljhandlare.

Vägledning gällande kommunernas underrättelser till Folkhälsomyndigheten

Information till kommunerna om förbudet mot karakteristisk smak i cigaretter och rulltobak

Ett kunskapsstöd som ska stödja kommuner och skolor att utveckla arbetssätt för att förbättra efterlevnaden av rökförbudet på skolgårdar. Planeras vara klart hösten 2020.

Fler vägledningsmaterial

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan