Ny lag om tobak och liknande produkter

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Lagtext

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Förarbeten

Regeringens proposition 2017/18:156

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU3

Vägledning till nya lagen

I samband med införandet av lagen planerar Folkhälsomyndigheten att ta fram vägledningsmaterial till kommuner och länsstyrelser. Under 2019 och 2020 planeras följande material:

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan