Vägledning till kommunerna och handlarna om egenkontrollprogram

Lyssna

Vägledningen om egenkontrollprogram vänder sig till den som säljer tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den är tänkt att vara ett stöd i handlarens arbete med att ta fram ett egenkontrollprogram för verksamheten. Vägledningen är också tänkt att vara ett stöd för den som arbetar inom kommunen och som i sin yrkesroll ska bedöma om egenkontrollprogrammet är lämpligt för den aktuella verksamheten.

Observera att informationen inte är uppdaterad när det gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Ett egenkontrollprogram ska skickas med en ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, en anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt en registrering av gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

För att kunna få ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror ska kommunen göra en bedömning av om egenkontrollprogrammet är lämpligt för verksamheten.

En anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och en registrering av gränsöverskridande distansförsäljning är inte komplett utan att ett egenkontrollprogram har skickats in.

En bedömning av egenkontrollprogrammet ska också göras i kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn av verksamheten.

För att underlätta:

  • handlarnas arbete med att ta fram ett egenkontrollprogram för verksamheten
  • kommunens arbete med prövning av tillstånd och tillsyn
  • Folkhälsomyndighetens arbete med tillsyn

har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning om egenkontrollprogram.

Publikation