Frågor och svar om influensavaccination

Frågor och svar kring influensavaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men även för exempelvis media och andra intresserade personer.

Influensaläget och influensasjukdom

Brist på influensavaccin säsongen 2018–2019

  • Vad gör Folkhälsomyndigheten åt bristen?

    Folkhälsomyndigheten har haft kontakt med de olika landstingen och regionerna samt nationella myndigheter såsom Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt Sveriges kommuner och landsting. Den 23:e november gick Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation om att riskgrupperna ska prioriteras för vaccination och den 27:e november publicerades en prioriteringsordning mellan dessa riskgrupper, se länkar nedan.

    Vi fortsätter att samverka med andra nationella myndigheter samt med landstingen och Smittskyddsläkarna i Sverige för att på bästa sätt underlätta för den regionala hanteringen av vaccinfrågan.

    Risk för brist på influensavaccin i vissa regioner
    Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid brist på influensavaccin

Generellt om influensavaccin

Säkerhet och biverkningar

Grupper som rekommenderas vaccination

Gå till toppen av sidan