Vilka influensatyper ingår i vaccinet?

Det finns trivalenta och tetravalenta influensavacciner, vilket innebär att vaccinerna innehåller delar av tre respektive fyra olika sorters säsongsinfluensa. De trivalenta influensavaccinerna innehåller stammar av influensa A(H1N1)pdm09 och A(H3N2) samt en linjetyp av influensa B. De tetravalenta vaccinerna innehåller även den andra linjetypen av influensa B. Information om det aktuella innehållet finns på sidan om vaccination mot influensa.