Om sjukdomarna

Förekomst av sjukdomarna idag

  • Alla som inte har immunitet mot sjukdomarna riskerar att smittas vid kontakt med någon som är sjuk. Immunitet får man genom att ha haft sjukdomen eller genom vaccination.

    Sjukdomarna är vanliga i många andra länder, och utlandsresenärer löper därför högre risk att smittas. Även i Sverige kan man smittas av någon som varit utomlands och smittats där, men denna risk är låg.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:09

    Direktlänk till frågan

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Om vaccinationsprogrammet för barn

Vaccination före 12 månaders ålder

Vaccination av barn inför utlandsresor

Barn som är för unga för att vaccineras

Rekommendationer för vaccination

Inför vaccination

Biverkningar