Frågor och svar om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Frågor och svar kring de barnvaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om sjukdomarna

Förekomst av sjukdomarna idag

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Om vaccinationsprogrammet

  • Om ett skolbarn endast fått en MPR-vaccination tidigare i ett annat land – behöver man då ge ytterligare en dos i skolan?

    Ja, alla rekommenderas två doser av MPR-vaccin.

    Om barnet fick den första dosen MPR-vaccin före 12 månaders ålder, bör barnet betraktas som ovaccinerat, och erbjudas två doser MPR-vaccin med minst 4 veckors intervall.

Vaccination före 12 månaders ålder

Vaccination av barn inför utlandsresor

Rekommendationer för vaccination

Inför vaccination

Biverkningar