Om sjukdomarna

Förekomst av sjukdomarna idag

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

  • Finns det olika sorters MPR-vaccin?

    Det finns idag två registrerade likvärdiga MPR-vacciner i Sverige: M-M-RVAXPRO och Priorix.

    Klicka här för att läsa mer i FASS.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:11

Om vaccinationsprogrammet för barn

Vaccination före 12 månaders ålder

Vaccination av barn inför utlandsresor

Barn som är för unga för att vaccineras

Rekommendationer för vaccination

Inför vaccination

Biverkningar