Frågor och svar om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Frågor och svar kring de barnvaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om sjukdomarna

Förekomst av sjukdomarna idag

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

  • Finns det olika sorters MPR-vaccin?

    Det finns idag två registrerade likvärdiga MPR-vacciner i Sverige.

Om vaccinationsprogrammet

Vaccination före 12 månaders ålder

Vaccination av barn inför utlandsresor

Rekommendationer för vaccination

Inför vaccination

Biverkningar