Om sjukdomarna

Förekomst av sjukdomarna idag

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

  • Varför ger man MPR-vaccinationen i en enda spruta?

    Det viktigaste skälet till utvecklingen av kombinationsvacciner är att det minskar antalet injektioner. Alla vacciner har från början tagits fram som enskilda vacciner, och därefter har man utarbetat kombinationsvacciner. Detsamma gäller till exempel vaccin mot difteri och stelkramp eller kombinerat vaccin mot hepatit A och B.

    Kraven för godkännande av kombinationsvacciner är desamma som för enskilda vacciner, det vill säga en kombination får inte ge sämre skydd eller mer biverkningar.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:13

Om vaccinationsprogrammet för barn

Vaccination före 12 månaders ålder

Vaccination av barn inför utlandsresor

Barn som är för unga för att vaccineras

Rekommendationer för vaccination

Inför vaccination

Biverkningar