Frågor och svar om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Frågor och svar kring de barnvaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om sjukdomarna

Förekomst av sjukdomarna idag

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

  • Kan någon som nyligen vaccinerats sprida de levande försvagade vaccinstammarna?

    Nej, en MPR-vaccinerad individ kan inte överföra virus till en annan individ.

Om vaccinationsprogrammet

Vaccination före 12 månaders ålder

Vaccination av barn inför utlandsresor

Rekommendationer för vaccination

Inför vaccination

Biverkningar