Om sjukdomarna

Förekomst av sjukdomarna idag

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Om vaccinationsprogrammet för barn

Vaccination före 12 månaders ålder

Vaccination av barn inför utlandsresor

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn över 9 månaders ålder erbjuds MPR-vaccination inför utlandsresor som innebär en ökad smittrisk (under resan eller på resmålet). Vid särskilt hög smittrisk kan MPR-vaccin ges redan från 6 månaders ålder genom så kallad off-label användning. I vissa fall innebär dock resvägen eller resmålet en låg risk att smittas, t.ex. om man reser med egen bil, eller inom Norden.

  Det är svårt att ge ett uttömmande svar på vid vilka resor det är aktuellt att ge barn MPR-vaccinationen före 18 månaders ålder. En längre vistelse i ett land med inhemsk cirkulation av mässling, eller pågående utbrott på orten eller i regionen, och mycket kontakt med lokalbefolkningen innebär en större risk att smittas. I länder som har eliminerat mässling är däremot risken att smittas låg, även om utbrott kan ske även i dessa länder. Flygplatser är mötesplatser där många människor från olika länder samlas och som därför innebär en ökad risk att exponeras för mässling.

  Följande faktorer bör man alltså beakta:

  • resmålet – vilket land, region och ort
  • resväg – eventuella stopp på vägen (flygplatser, tågcentraler, rastplatser, etc.)
  • typ av resa – turism eller nära kontakt med lokalbefolkning (inklusive släktingar)
  • resans längd
  • barnets ålder vid den tänkta vaccinationstidpunkten
  • generell hälsostatus, eventuella kontraindikationer, behov av andra vaccinationer, osv.

  Uppdaterad: 2019-10-31 16:19

  Direktlänk till frågan

Barn som är för unga för att vaccineras

Rekommendationer för vaccination

Inför vaccination

Biverkningar