Frågor och svar om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Frågor och svar kring de barnvaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om sjukdomarna

Förekomst av sjukdomarna idag

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

  • Kan man bli sjuk om man är vaccinerad?

    Ja, eftersom vaccinen inte är 100 procent effektiva så finns det en risk att bli sjuk även om man är vaccinerad. Risken att bli smittad är större om man har nära och långvarig kontakt med en person i smittsamt skede. Om man är vaccinerad och ändå blir sjuk kan man få en mildare sjukdom och man smittar mycket mindre.

Om vaccinationsprogrammet

Vaccination före 12 månaders ålder

Vaccination av barn inför utlandsresor

Rekommendationer för vaccination

Inför vaccination

Biverkningar