Frågor och svar om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Frågor och svar kring de barnvaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om sjukdomarna

Förekomst av sjukdomarna idag

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

  • Kan man bli sjuk om man är vaccinerad - och smitta andra?

    Det finns en risk att bli sjuk även om man är vaccinerad, eftersom vaccinerna inte är 100 procent effektiva. Risken att bli smittad är större om man har nära och långvarig kontakt med en person som är i smittsamt skede. Om man är vaccinerad och ändå blir sjuk kan man däremot få en mildare sjukdom. Det är också ytterst ovanligt att man skulle smitta någon annan om man själv är vaccinerad.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:13

Om vaccinationsprogrammet för barn

Vaccination före 12 månaders ålder

Vaccination av barn inför utlandsresor

Barn som är för unga för att vaccineras

Rekommendationer för vaccination

Inför vaccination

Biverkningar

Gå till toppen av sidan